Sinding byfest - æ Sinding daw
Hovedsponsor:
Bliv hovedsponsor til byfesten. Som hovedsponsor vises navn, logo og link til evt. hjemmeside her på www.sindingbyfest.dk hele året, både under sponsorer og på forsiden. Desuden vises hovedsponsorer på festpladsen under hele byfesten med ekstra stor skrift.
 
Supersponsor:
Bliv supersponsor til byfesten. Supersponsor får vist sit navn og link til evt. hjemmeside her på www.sindingbyfest.dk hele året under sponsorer samt på festpladsen under hele byfesten med stor skrift.
 
Sponsor:
Bliv sponsor til byfesten. Sponsor får vist sit navn her på www.sindingbyfest.dk under sponsorer og på festpladsen under hele byfesten.
 
Kontakt byfestudvalgt under fanen " Tilmelding som sponsor "